imageimage

<span style='font-weight:bolder;color:#D81920'>Rồng Việt giảm lãi suất, giảm phí và triển khai Dịch vụ Margin 9.9 từ ngày 1/12/2015</span>


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo giảm lãi suất, giảm phí và triển khai Dịch vụ Margin 9.9 từ ngày 1/12/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 316 image 0