Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Quy định công ty
Chìa khóa của thành công là tinh thần thượng tôn pháp luật, tuyệt đối minh bạch trong việc quản lý tài sản khách hàng và sự tuân thủ chặt chẽ các quy trình quản trị mà Rồng Việt đã xây dựng ngay từ ban đầu. Từ những quy định đó Rồng Việt luôn giữ vững sự ổn định trong mọi mặt hoạt động, hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh nhưng vẫn đáp ứng đấy đủ, kịp thời các nhu cầu đầu tư giao dịch của khách hàng.
ĐIỀU LỆ QUY CHẾ QUẢN TRỊ BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty  năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty  năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty  năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo quản trị Công ty năm 2015
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo quản trị Công ty năm 2014
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo quản trị Công ty năm 2013
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo quản trị Công ty năm 2012
Báo cáo quản trị Công ty năm 2011
Báo cáo quản trị Công ty Quý 4 năm 2010
Báo cáo quản trị Công ty Quý 3 năm 2010

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,855 - Số người đang online: 266
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >