Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Quản lý tài khoản  >  Quản lý tiền

   KÊNH QUẢN LÝ TIỀN
Tại Rồng Việt
Khách hàng được đăng ký tự động khi mở tài khoản giao
dịch chứng khoán
Nộp tiền / Chuyển khoản
Quý khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ
phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại các Ngân hàng
Eximbank, Sacombank, BIDV...

Vui lòng ghi đầy đủ các nội dung được liệt kê để việc hạch toán
tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán được nhanh chóng
và chính xác.
Rút tiền / Chuyển khoản
Khách hàng chuyển khoản
đến các tài khoản ngân hàng
đã đăng ký trước qua hệ
thống iDragoncallDragon
Tại các Quầy giao dịch của
Rồng Việt
Tại Ngân hàng
Đăng ký
Khách hàng mở tài khoản
giao dịch chứng khoán
tại Ngân hàng Eximbank
Khách hàng đề nghị Eximbank
cung cấp bản sao mở tài
khoản giao dịch chứng khoán
có đóng dấu
Khách hàng mang bản
sao giấy mở tài khoản đến
Quầy giao dịch của Rồng Việt
Nộp tiền / Chuyển khoản
Rút tiền / Chuyển khoản
Hủy
Khách hàng đến
Quầy giao dịch của
Rồng Việt để hủy dịch vụ
Tại Ngân hàng khác


     DANH SÁCH NGÂN HÀNG NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN

   A. KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI HỘI SỞ (TP.HỒ CHÍ MINH)

TECHCOMBANK 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 1913.3560.446013
Tại: Techcombank - CN HCM - TP. HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  

BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 1191.00002.12720
Tại: Ngân hàng BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

VIETCOMBANK (*)
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 007.100.3773278
Tại: VIETCOMBANK – CN.TPHCM - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

HDBANK
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 168704070021575
Tại: HDBANK - CN Nguyễn Đình Chiểu - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

VIETINBANK
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 128000052140
Tại: VIETINBANK - Chi nhánh 1 - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

EXIMBANK
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 21101.48511.62970
Tại: Eximbank - CN TP.HCM - TP. HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

SACOMBANK
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 0600.6653.7539
Tại: Sacombank - CN Quận 10 - TP. HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

KIENLONGBANK
Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 7104103
Tại: Ngân hàng Kiên Long - CN Sài Gòn - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

OCB
Ngân hàng TMCP Phương Đông


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 0111100008880003
Tại: OCB – Trung tâm Kinh doanh Hội sở - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

ACB 
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu


Người nhận: Cty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 1316.55539
Tại: ACB - PGD Trương Định - TP.HCM
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)


   B. KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI

TECHCOMBANK 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản nhận: 1902.22506.09013
Tại: Ngân hàng Techcombank - Sở Giao dịch - TP. Hà Nội
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

 BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản nhận: 1991.00033.55868
Tại: Ngân hàng BIDV - CN Hồng Hà- Hà Nội
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

EXIMBANK
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản nhận: 17181.48510.28855
Tại: Ngân hàng Eximbank - CN Hà Nội
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

SACOMBANK
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản nhận: 0200.8811.8181
Tại: Ngân hàng Sacombank - CN Thủ Đô - TP. Hà Nội
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)VIETCOMBANK (*)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản nhận: 002.10002.74209
Tại: Ngân hàng Vietcombank - CN Hà Nội
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)


   C. KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ

EXIMBANK
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
Số tài khoản nhận: 10031.48510.13771
Tại: Ngân hàng Eximbank - CN Cần Thơ
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)
SACOMBANK
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
Số tài khoản nhận: 0700.6021.6272
Tại: Ngân hàng Sacombank - CN Cần Thơ
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)


   D. KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI CHI NHÁNH NHA TRANG

EXIMBANK
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
Số tài khoản nhận: 12001.48510.06530
Tại: Ngân hàng Eximbank - CN Nha Trang
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

MBBANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 


Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
Số tài khoản nhận: 8021.1003.03007
Tại: Ngân hàng MBBANK- CN Khánh Hòa
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

SACOMBANK
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
Số tài khoản nhận: 0500.6507.6109
Tại: Ngân hàng Sacombank - CN Khánh Hòa
Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

(*) Vietcombank thu phí khách hàng nộp tiền mặt vào tài khoản tại Vietcombank theo biểu phí công bố của ngân hàng, có thể tham khảo biểu phí tại đây.

   BIỂU MẪU

Hồ sơ Đăng ký / Hủy dịch vụ kết nối ngân hàng 

Rút tiền / Chuyển khoản tại Rồng Việt 

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến đến Rồng Việt qua Eximbank Internet Banking
   LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên - TP. Phòng Dịch vụ chứng khoán
Tel: 028 6299 2006 / 1101
Email: tien.ntt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
 
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,976 - Số người đang online: 260
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >