Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Quản lý tài khoản  >  Quản lý chứng khoán

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Quản lý chứng khoán
Lưu ký chứng khoán
Rút chứng khoán
Chuyển khoản chứng khoán
Phát hành thêm
Khách hàng mang
theo bản chính các
chứng chỉ chứng
khoán hoặc sổ chứng
nhận chứng khoán
tới Quầy giao dịch
Rồng Việt
Thừa kế / 
Cho / Biếu / Tặng...
Chuyển khoản
chứng khoán
sang công ty khác
Chuyển nhượng
quyền
Đăng ký mua
Khách hàng được phép hủy mua
chứng khoán phát hành thêm
trước ngày nộp tiền cuối cùng theo
quy định
Tại Quầy giao dịch
của Rồng Việt
Tại iDragon
Điền thông tin vào bộ hồ sơ
Rồng Việt ghi nhận thay
đổi số dư khách hàng vào
hệ thống quản lý với tình
trạng chờ hiệu lực (*)
Rồng Việt hoàn thiện hồ
sơ gửi Trung tâm lưu ký
Nhận hồ sơ có hiệu lực
từ Trung tâm lưu ký
Rồng Việt chuyển trạng
thái các ghi nhận số dư
ở bước (*) sang đã có
hiệu lực
Khách hàng nhận được thông báo thay
đổi số dư qua tin nhắn, email, điện thoại
hoặc tra cứu trên các hệ thống giao
dịch trực tuyến iDragon

   BIỂU MẪU
Hồ sơ lưu ký chứng khoán
Hồ sơ rút chứng khoán
Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán
Hồ sơ phát hành thêm
   LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên - PP. Dịch vụ chứng khoán
Tel: 028 6299 2006 / 1101
Email: tien.ntt@vdsc.com.vn
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng  - TBP Phòng MG KH Tổ chức & Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1250
Email: hang.ntt@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,940,701 - Số người đang online: 221
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >