Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Quản lý tài khoản  >  Quản lý thông tin

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Quản lý thông tin
Thay đổi thông tin tài khoản
Công bố thông tin giao dịch chứng khoán
Thay đổi các
thông tin khác
Thay đổi mật khẩu
Các đối tượng cần công bố
Tại Quầy giao dịch
của Rồng Việt
Cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu
từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của
một quỹ đại chúng dạng đóng
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn
chế chuyển nhượng
Cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ
của quỹ đại chúng dạng đóng, người được
ủy quyền công bố thông tin và người
có liên quan đến các đối tượng này
Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu
tư nước ngoài có liên quan
Hướng dẫn chi tiết
   BIỂU MẪU
Biểu mẫu thay đổi thông tin
Biểu mẫu công bố thông tin

   LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên - PP. Dịch vụ chứng khoán 
Tel: 028 6299 2006 / 1101
Email: tien.ntt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,737 - Số người đang online: 284
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >