Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Dịch vụ tài chính

   GIAO DỊCH KÝ QUỸ
MARGIN DRAGON SUIT 
Margin Dragon Suit 0.034%/Ngày
MARGIN DRAGON PLUS
Từ ngày T0 đến hết ngày T14  0.026%/Ngày
MARGIN DRAGON FLEX
Từ ngày T0 đến hết ngày T5 0.030%/ Ngày
Từ ngày T5 đến hết ngày T10 0.031%/ Ngày
Từ ngày T10 đến hết ngày T20 0.032%/ Ngày
Từ ngày T20 đến hết ngày T30 0.033%/ Ngày
Phí quản lý dịch vụ  Miễn phí
   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Phí ứng trước                         0.037%/Ngày
   GIÁM SÁT TÀI SẢN
GIÁM SÁT TÀI SẢN
Phong tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố                 1.000.000 VNĐ/ bộ hồ sơ/ 1 lần
Giải tỏa tài khoản chứng khoán/tài sản cầm cố 500.000 VNĐ/ Bộ hồ sơ/ 1 lần
Phí xác nhận phong tỏa                                    500.000 VNĐ/ 1 lần
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,935,772 - Số người đang online: 572
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >