+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 07/02/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 41,722 43,024 -3.03% 44,984 29,122
VF4 07/02/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 18,527 19,147 -3.24% 20,062 13,011
VFB 02/02/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 16,793 16,773 0.12% 16,884 13,980
ENF 02/02/2018 0% - 3% 0% 21,091 21,006 0.40% 21,283 14,479
MBVF 01/02/2018 1% 0%-1% 14,545 14,544 0.01% 14,545 12,203
MBBF 31/01/2018 0%-0.5% 0%-1% 14,780 14,774 0.04% 14,780 13,498

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 08/02/2018 09/02/2018
VF4 10:30am – 08/02/2018 09/02/2018
VFB 10:30am – 08/02/2018 09/02/2018
ENF 10:30am – 08/02/2018 09/02/2018
MBVF 10:30am – 21/02/2018 22/02/2018
MBBF 10:30am – 13/02/2018 21/02/2018
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 8,033,810 - Số người đang online: 38
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >