+84 8 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 20/02/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 29,320 29,469 -0.51% 29,469 23,339
VF4 20/02/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 13,073 13,133 -0.46% 13,226 10,572
VFA 17/02/2017 0.25% - 0.75% 0% - 1.5% 6,894 6,926 -0.46% 7,037 6,318
VFB 17/02/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 14,050 14,033 0.12% 14,050 12,756
ENF 10/02/2017 0% - 3% 0% 14,618 14,554 0.44% 14,759 11,924
MBVF 16/02/2017 1% 0%-1% 12,372 12,287 0.69% 12,387 10,730
MBBF 15/02/2017 0%-0.5% 0%-1% 13,544 13,498 0.34% 13,544 12,504

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 22/02/2017 23/02/2017
VF4 10:30am – 22/02/2017 23/02/2017
VFA 10:30am – 23/02/2017 24/02/2017
VFB 10:30am – 23/02/2017 24/02/2017
ENF 10:30am – 23/02/2017 24/02/2017
MBVF 10:30am – 22/02/2017 23/02/2017
MBBF 10:30am – 28/02/2017 01/03/2017

 

Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 4,818,149 - Số người đang online: 970
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >