+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 20-10-17 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 35,534 35,491 0.12% 35,633 27,653
VF4 19-10-17 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 16,076 16,170 -0.58% 16,170 12,268
VFB 13-10-17 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 15,693 15,677 0.10% 15,693 13,651
ENF 13-10-17 0% - 3% 0% 17,775 17,546 1.31% 17,775 13,605
MBVF 12-10-17 1% 0%-1% 13,676 13,526 1.11% 13,676 11,905
MBBF 11-10-17 0%-0.5% 0%-1% 14,377 14,372 0.03% 14,377 13,265

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 23/10/2017 24-10-17
VF4 10:30am – 23/10/2017 24-10-17
VFB 10:30am – 26/10/2017 27-10-17
ENF 10:30am – 26/10/2017 27-10-17
MBVF 10:30am – 25/10/2017 26-10-17
MBBF 10:30am – 31/10/2017 01-11-17
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 6,992,910 - Số người đang online: 70
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >