+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 11/12/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 38,880 39,041 -0.41% 39,754 27,653
VF4 11/12/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 17,529 17,572 -0.24% 17,932 12,268
VFB 08/12/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 15,818 15,793 0.16% 15,818 13,767
ENF 01/12/2017 0% - 3% 0% 19,178 18,689 2.62% 19,178 13,605
MBVF 30/11/2017 1% 0%-1% 14,060 13,953 0.77% 14,060 11,905
MBBF 12/6/2017 0%-0.5% 0%-1% 14,567 14,507 0.41% 14,567 13,394

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 13/12/2017 14-12-17
VF4 10:30am – 13/12/2017 14-12-17
VFB 10:30am – 14/12/2017 15-12-17
ENF 10:30am – 14/12/2017 15-12-17
MBVF 10:30am – 13/12/2017 14-12-17
MBBF 10:30am – 19/12/2017 20-12-17
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 7,501,324 - Số người đang online: 377
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >