Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 12/03/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 46,305 46,232 0.16% 46,305 29,733
VF4 12/03/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 20,660 20,652 0.04% 20,660 13,284
VFB 09/03/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 16,905 16,882 0.14% 16,905 14,096
ENF 02/03/2018 0% - 3% 0% 21,888 20,900 4.73% 21,888 14,847
MBVF 01/03/2018 1% 0%-1% 14,394 14,419 -0.17% 14,545 12,614
MBBF 07/03/2018 0%-0.5% 0%-1% 14,874 14,857 0.11% 14,874 13,574

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 13/03/2018 14/03/2018
VF4 10:30am – 13/03/2018 14/03/2018
VFB 10:30am – 15/03/2018 16/03/2018
ENF 10:30am – 15/03/2018 16/03/2018
MBVF 10:30am – 21/03/2018 22/03/2018
MBBF 10:30am – 03/04/2018 04/04/2018

Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,324 - Số người đang online: 236
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >