Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng doanh nghiệp  >  Dịch vụ tuân thủ

DỊCH VỤ TUÂN THỦ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay cùng với lượng đầu tư nước ngoài gia nhập vào Việt Nam, luật pháp dành cho nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp ngày càng có nhiều thay đổi và được quản lý chặt chẽ. Do vậy, dịch vụ tuân thủ của Rồng Việt giúp doanh nghiệp hợp pháp và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững hơn.

TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 • Hướng dẫn về thủ tục, trình tự tổ chức đại hội cổ đông và tư vấn xây dựng chương trình đại hội;
 • Hướng dẫn chốt danh sách cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, soạn thư mời họp và các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp như: các tờ Trình, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết, mẫu biên bản họp, mẫu nghị quyết…;
   • Hướng dẫn doanh nghiệp rà soát và công bố thông tin theo qui định.                     

   TƯ VẤN XÂY DỰNG, CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ

   • Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần, công ty đại chúng và công ty niêm yết, phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động;
   • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, công ty đại chúng và công ty niêm yết.

   TƯ VẤN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

   • Tư vấn về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công ty đại chúng;
   • Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký công ty đại chúng; hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước liên quan.

   TƯ VẤN CÔNG BỐ THÔNG TIN

   • Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các điều luật áp dụng;
   • Thực hiện tư vấn, khuyến cáo và giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến loại, cách thức và đối tượng cần công bố thông tin;
   • Hướng dẫn các thủ tục công bố thông tin.

   TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

   • Xây dựng ý tưởng;
   • Thiết kế về hình thức nhằm chuyển tải nội dung, thông điệp của doanh nghiệp đến nhà đầu tư một cách hiệu quả.

   TƯ VẤN QUAN HỆ ĐẦU TƯ IR

   • Quan hệ nhà đầu tư (Investor relation – IR) là hoạt động chuyên biệt trong hoạt động quan hệ công chúng (PR) của doanh nghiệp với vai trò: xây dựng chiến lược cổ đông, công bố thông tin, cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, Rồng Việt cam kết mang lại cho Khách hàng ưu thế vượt trội trong việc kết hợp các hoạt động IR trong quá trình kinh doanh của mình, trên cơ sở đảm bảo các yếu tố thông tin quyết định.
   Dịch vụ trực tuyến
   LIÊN HỆ 

   Ông Phạm Tấn Tiến

   Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư

   Email :  tien.pt@vdsc.com.vn

   Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1405

   Ông Nguyễn Văn Thiện

   Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội

   Email :  thien.nv@vdsc.com.vn

   Tel     :  (024) 6288 2006 - Ext 2369

   Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,779,811 - Số người đang online: 32
   ©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
   | | Bloomberg: VDSC < GO >