Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng doanh nghiệp  >  Khách hàng tiêu biểu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
   NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG TMCP
XNK VIỆT NAM
Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng

Đăng ký đại chúng - Quản lý cổ đông - Niêm yết cổ phiếu HOSE - Tư vấn cấu trúc khoản ĐTTC - Tư vấn cam kết nhận mua trái phiếu

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Vốn điều lệ: 12.425 tỷ đồng
Phát hành CP và niêm yết bổ sung
CTY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN
Vốn điều lệ: 1.233 tỷ đồng

Tư vấn thoái vốn tại các đơn vị thành viên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
Vốn điều lệ: 5.277 tỷ đồng
Bảo lãnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 2012
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN A2
Quy mô Quỹ: 500 tỷ đồng
Định giá CP thuộc danh mục CP chưa niêm yết, tìm kiếm nhà đầu tư và bán đấu giá danh mục đầu tư
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BẢO LONG
Vốn điều lệ: 336 tỷ đồng
Quản lý cổ đông, Bảo lãnh phát hành CP, Phát hành CP ra công chúng
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM
Định giá và bán đấu giá CP thuộc danh mục đầu tư
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC
Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
Chào bán CP ra công chúng
CTY TNHH VINACAPITAL CORPORATE FINANCE VIETNAM
Đồng tư vấn độc quyền tiềm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho 01 Ngân hàng hàng đầu Việt Nam

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Vốn điều lệ: 50.000 tỷ đồng

Tư vấn thoái vốn nhà nước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Tư Vấn thoái vốn nhà nước

 tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

Tư Vấn thoái vốn nhà nước

 tại CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
   BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HIMLAM

Vốn điều lệ: 6.500 tỷ đồng

Bảo lãnh phát hành trái phiếu riêng lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Vốn điều lệ: 535,2 tỷ đồng

Phát hành IPOs, Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, Niêm yết cổ phiếu HSX, Thu xếp chào bán Dự án BĐS, Tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư

CTY CP NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HCM
Vốn điều lệ: 276 tỷ đồng
Phát hành thêm CP và niêm yết bổ sung
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Đăng ký công ty đại chúng, Sửa đổi Điều lệ Cty, Niêm yết CP HSX, Phát hành CP ra công chúng 
CTY CP DV & XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
Vốn điều lệ: 1.062,5 tỷ đồng
Phát hành CP ra công chúng, Niêm yết CP HSX
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM 
Vốn điều lệ: 417,8 tỷ đồng
Đăng ký đại chúng
Niêm yết cổ phiếu HNX
   SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
CTY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Vốn điều lệ: 672,9 tỷ đồng
Niêm yết CP HSX, Phát hành CP ra công chúng
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU TOÀN
Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
Phát hành CP ra công chúng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI VY
Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng
Chuyển đổi doanh nghiệp
Phát hành CP
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
Vốn điều lệ: 312,2 tỷ đồng
Chào bán riêng lẻ
Trái phiếu chuyển đổi
CÔNG CTY CỔ PHẦN BẢO SƠN XANH
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Độc quyền tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
Tư vấn chào bán CP
Niêm yết bổ sung
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
Vốn điều lệ: 24,3 tỷ đồng
Chào bán CP riêng lẻ
Đăng ký giao dịch CK
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Tổ chức đại hội cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
Xây dựng báo cáo đánh giá cổ phiếu
CÔNG TY CP MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Vốn điều lệ: 18 tỷ đồng

Đăng ký công ty đại chúng, Niêm yết CP HNX, Chào bán CP ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Tổ chức ĐHĐCĐ
Phát hành chứng khoán
 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Vốn điều lệ: 2.250 tỷ đồng
Tư vấn thoái vốn tại các đơn vị thành viên
 
CTCP  ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM
Vốn điều lệ: 2.026 tỷ đồng
Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
CTCP BẾN BÃI VẠN TẢI SÀI GÒN
Vốn điều lệ: 16 tỷ đồng

Tư vấn đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom

CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
Vốn điều lệ: 22,1 tỷ đồng

Tư vấn đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom
Dịch vụ tư vấn trọn gói

CTCP  HẢI MINH
Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng
 
CÔNG TY TNHH MTV AN PHÚ
Vốn điều lệ: 629,3 tỷ đồng
Tư vấn thoái vốn cổ phần tại CTCP An Phú
CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Vốn điều lệ: 63,3 tỷ đồng

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng

   XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TỔNG CTY CP ĐẦU TƯ XD & TM VIỆT NAM
Vốn điều lệ: 263,5 tỷ đồng
Phát hành CP
Niêm yết CP
CTCP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 545
Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng
Lựa chọn đối tác chiến lược 
Đăng ký Cty đại chúng
Phát hành CP
TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA
Vốn điều lệ: 433 tỷ đồng
Tư vấn tái cấu trúc
Tìm đối tác chiến lược
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU
Vốn điều lệ: 52 tỷ đồng
Phát hành CP ra công chúng
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Tư vấn trọn gói
CTCP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU
Vốn điều lệ: 53 tỷ đồng
Phát hành cổ phiếu
ra công chúng
CÔNG TY TNHH ANH THY
Vốn điều lệ: 8,4 tỷ đồng
Tư vấn chuyển đổi sang
Công ty Cổ phần
   NGUYÊN VẬT LIỆU CƠ BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Vốn điều lệ: 194 tỷ đồng
Tư vấn đăng ký giao dịch UPCOM
CTY CP SXKD VẬT TƯ & THUỐC THÚ Y 
Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng
Tư vấn thu xếp vốn
Tư vấn mua cty mục tiêu
Tư vấn hợp tác kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
Tư vấn xác định giá trị cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Vốn điều lệ: 105,3 tỷ đồng
Quản lý cổ đông - Đăng ký giao dịch UPCOM - Phát hành và niêm yết HSX - Tư vấn tổ chức ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN
Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Bán đấu giá phần vốn nhà nước
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THAN -VINACOMIN
Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
Niêm yết cổ phiếu tại HNX - Lưu ký cổ phiếu phát hành thêm - Phát hành chứng khoán
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng
Tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu
CTCP ĐẦU TƯ & CÔNG GNHỆ NƯỚC QUỐC TẾ
(Công ty liên kết của Searefico)
Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
Tư vấn Xác định Giá trị
doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC
Vốn điều lệ: 41,2 tỷ đồng
Tư vấn Hợp nhất
   HÀNG TIÊU DÙNG - DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Vốn điều lệ: 7.358 tỷ đồng
Tư vấn định giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
Chuyển đổi doanh nghiệp
Lựa chọn đối tác chiến lược
Phát hành cổ phiếu
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
Vốn điều lệ: 6.800 tỷ đồng
Tổ chức bán đấu giá CP của Satra tại các đơn vị thành viên 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng
Phát hành CP ra công chúng, Bảo lãnh phát hành CP, Phát hành trái phiếu chuyển đổi, Niêm yết bổ sung HSX
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Vốn điều lệ: 103,26 tỷ đồng
Phát hành trái phiếu chuyển đổi, Tái cấu trúc hệ thống Cty VIFON
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
Vốn điều lệ: 64,3 tỷ đồng
Quản lý cổ đông
Đăng ký giao dịch UPCOM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM
Vốn điều lệ: 34 tỷ đồng
Chỉnh sửa điều lệ Cty
ĐHĐCĐ thường niên
Niêm yết CP HNX
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN
Vốn điều lệ: 84,5 tỷ đồng
Phát hành & Niêm yết bổ sung CP, Tư vấn mua lại doanh nghiệp
CTY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng
Quản lý cổ đông
Niêm yết CP HNX
Tư vấn tổ chức ĐHCĐ
CTY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
Vốn điều lệ: 143,7 tỷ đồng
Chào bán riêng lẻ - Niêm yết CP HSX - Tư vấn thu xếp vốn - Tư vấn mua lại cổ phiếu quỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI SỨ TRẺ
Vốn điều lệ: 60,6 tỷ đồng
Chào bán trái phiếu riêng lẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÁP CẦU
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Phát hành trái phiếu chuyển đổi, Phát hành CP thưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
Vốn điều lệ: 47,8 tỷ đồng
Chào bán cổ phần riêng lẻ
CÔNG TY TNHH MTV HAPROSIMEX
Vốn điều lệ: 148 tỷ đồng
Tư vấn bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Cty thành viên
CTY CP SÁCH & THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

Quản lý sổ cổ đông, Đăng ký Cty đại chúng, Niêm yết CP HNX, Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN NAM

Vốn điều lệ: 26,1 tỷ đồng

Tư vấn tìm đối tác chiến lược
TỔNG CTY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦNK

Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng

Bán đấu giá CP lần đầu, Tư vấn thoái vốn tại các đơn vị thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM

Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng

Tư vấn thu xếp tìm nhà đầu tư chào bán cổ phiếu lô lớn, Tư vấn rút Công ty đại chúng

CTCP NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

Vốn điều lệ: 3,5 tỷ đồng

Tư vấn sáp nhập CTCP - Truyền thông Những Trang Vàng Việt Nam vào CTCP Những Trang Vàng Việt Nam

CTCP KINH ĐÔ

Vốn điều lệ: 2,567 tỷ đồng

Tư vấn chào mua công khai cổ phần
CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU ÂU VỮNG I

Vốn điều lệ: 30,2 tỷ đồng

Tư vấn Sáp nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẰM BIỂN NHA TRANG

Vốn điều lệ: 185.9 tỷ đồng

Tư vấn độc quyền tìm kiếm nhà đầu tư

   Y TẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Vốn điều lệ: 155,5 tỷ đồng
Phát hành CP ra công chúng, Đăng ký Cty đại chúng, Quản lý cổ dông
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
Vốn điều lệ: 267,6 tỷ đồng
Phát hành IPOs
Bảo lãnh phát hành
Phát hành ra công chúng
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Vốn điều lệ: 267,13 tỷ đồng
Phát hành CP thưởng
Niêm yết bổ sung CP
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC
Vốn điều lệ: 56,8 tỷ đồng
Chào bán CP riêng lẻ, Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Đăng ký UPCOM
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Vốn điều lệ: 95 tỷ đồng
Tổ chức ĐHCĐ thường niên 
Chào bán CP riêng lẻ
   DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊKÔNG
Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng
Tư vấn định giá và mua CP Nhà máy pha chế xăng A92, Tư vấn định giá CP Cty Vận tải dầu khí
CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS
Vốn điều lệ: 12O tỷ đồng
Phát hành CP lần đầu ra công chúng, Niêm yết bổ sung cổ phiếu
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
Chào bán cổ phần riêng lẻ
   CÔNG NGHỆ
CTY CP MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
Chào bán CP riêng lẻ
Tổ chức ĐHCĐ bất thường
CTY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Vốn điều lệ: 68,6 tỷ đồng
Quản lý cổ đông
Đăng ký giao dịch UPCOM

Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc khối ngân hàng 
đầu tư

Email :  tien.pt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1405

Ông Nguyễn Văn Thiện

Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Email :  thien.nv@vdsc.com.vn

Tel     :  (024) 6288 2006 - Ext 2369

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,779,635 - Số người đang online: 19
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >