Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Chứng khoán phái sinh

    KÊNH MỞ TÀI KHOẢN
    Biểu mẫu
X TRONG NƯỚC NƯỚC NGOÀI NƯỚC NGOÀI
Hồ sơ mở tài khoản Khách hàng cá nhân Hồ sơ mở tài khoản Khách hàng cá nhân
Hồ sơ mở tài khoản Khách hàng tổ chức Hồ sơ mở tài khoản Khách hàng tổ chức


   DANH SÁCH NGÂN HÀNG NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

EXIMBANK
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 21101.48512.25080
Tại: Ngân hàng Eximbank - PGD Tao Đàn - TP.HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  

VIETINBANK
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 1280.0005.2100
Tại: Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1, TP. HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 033CXXXXXX của...
(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

    HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH 
Hướng dẫn giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số Hướng dẫn giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
x
    LIÊN HỆ
  Bà Nguyễn Hồng Trang - TP. Dịch vụ Khách hàng
  Tel: 028 6299 2006 / 1801
  Email: trang.nh@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,369 - Số người đang online: 246
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >