Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng doanh nghiệp  >  Dịch vụ tài chính doanh nghiệp
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Tham vấn xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp với chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Doanh nghiệp, định giá Doanh nghiệp hợp lý cho các hoạt động huy động vốn cũng như M&A. Mục tiêu cao nhất là góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và vẫn đạt được mục đích về lợi nhuận cũng như kế hoạch phát triển của công ty.

TƯ VẤN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

• Xây dựng kế hoạch, phương án xây dựng cấu trúc tài chính của doanh nghiệp;

• Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các biện pháp để đẩy mạnh tình hình tài chính;

TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

• Rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp thu thập hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản phục vụ cho công tác thẩm định giá;

• Khảo sát thực tế hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến tài sản thẩm định và khu vực tài sản thẩm định;

• Định hướng kế hoạch kinh doanh; cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh thành kế hoạch dòng tiền trong tương lai;

• Xây dựng mô hình và triển khai thực hiện định giá doanh nghiệp theo từng phương pháp định giá.

TƯ VẤN TUÂN THỦ

• Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông: Hướng dẫn thủ tục, trình tự, các tài liệu liên quan, và tư vấn xây dựng chương trình đại hội.

• Tư vấn xây dựng, chỉnh sửa điều lệ: Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, công ty đại chúng, và công ty niêm yết.

• Tư vấn đăng ký công ty đại chúng: Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, và hỗ trợ làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan.

• Tư vấn công bố thông tin: Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các điều luật áp dụng.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư

Email :  tien.pt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1405

Ông Nguyễn Văn Thiện

Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Email :  thien.nv@vdsc.com.vn

Tel     :  (024) 6288 2006 - Ext 2369

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,803,668 - Số người đang online: 360
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >