imageimage

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 06/11/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 06/11/2019.

Tải file:

TB920DVCK_BanhanhDanhmucCKduocphepGDKQ

image 464 image 0