imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm:

  • Môi giới chứng khoán
  • Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Tự doanh; Bảo lãnh phát hành
  • Lưu ký chứng khoán
  • Chứng khoán Phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán Phái sinh.

Chúng tôi khát khao xây dựng Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030 với việc kiến tạo thành công hệ sinh thái tài chính-đầu tư dành cho khách hàng của Rồng Việt. Chúng tôi mong muốn “Kiến tạo tương lại thịnh vượng” cho khách hàng, cổ đông, người lao động và góp phần xây dựng nên một nước Việt Nam hùng cường-thịnh vượng.

Xem Hồ sơ doanh nghiệp tại đây.

Trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam

image

01

Khát vọng và hoài bão

image

02

Uy tín và coi trọng lợi ích khách hàng

image

03

Siêng năng và chăm chỉ

image

04

Kỷ luật và chuyên nghiệp

image

05

Đổi mới và sáng tạo

image

06

Tốc độ và quyết liệt

image

Đối với khách hàng: Kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp được những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, với hệ thống vận hành và chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc;

Đối với người lao động: Rồng Việt mong muốn xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp nhân văn và hấp dẫn, thu hút được những nhân sự năng lực - nhiệt huyết đến hợp tác và làm việc, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc.

Đối với Cổ đông/ Nhà đầu tư: Xây dựng thành công hệ thống/mô hình kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng vượt trội giá trị khoản đầu tư của cổ đông/Nhà đầu tư của Rồng Việt;

Đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam: Rồng Việt mong muốn đóng góp tích cực, chủ động và hiệu quả cho sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.

Đối với cộng đồng xã hội: Rồng Việt luôn là thành viên có trách nhiệm và mong muốn được chia sẻ những thành quả phát triển của mình đến với cộng đồng và xã hội.

2024

image
06-2024

Tăng vốn điều lệ từ 2,100 tỷ đồng lên 2,430 tỷ đồng

06-2024

Đạt các giải thưởng "Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu"; "Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu"; "Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo"; Danh hiệu vì sự phát triển dịch vụ tài chính; Công ty Quản lý Quỹ Rồng Việt đạt giải thưởng "Dịch vụ quản lý quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu" tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2024 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2024)

2023

image
12-2023

Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2023 (Nhóm ngành Tài chính)

11-2023

Đạt giải thưởng “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023” do Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng

2006

image
12-2006

Thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

image