imageimage

TB thực hiện quyền AGF, HOT, HVG, TNG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGF

15/03/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

HOT

01/04/2013

17.04%

3

Cổ tức tiền mặt

HVG

18/03/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TNG

05/04/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 25 image 0