imageimage

Thông báo số 675/2020/TB-DVCK Ban hành danh mục CK được phép GDKQ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Ban hành Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 11/11/2020.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2982 image 0