imageimage

Thông báo thực hiện quyền SJE

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SJE

28/09/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 30 image 0