imageimage

Thông báo về Quy định sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh

Căn cứ Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh giữa Quý khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt), Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo các quy định về sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh.

Tải file thông báo chi tiết tại: TB_QuydinhgiaodichCKPS.pdf

Trân trọng.

image 85 image 0