imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Ngày 10/10/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304734965-007 của Chi nhánh Đồng Nai do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/10/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 70 image 24