imageimage

Quản lý tiền

image

Danh sách ngân hàng nộp tiền | chuyển khoản

Ưu điểm

 • Ghi nhận tiền tự động
 • Không cần nhớ số tài khoản ngân hàng của Rồng Việt

Lưu ý: Quý Khách hàng nên chọn chuyển tiền nhanh 24/7 để tiền được ghi nhận tức thời.

Thông tin chuyển tiền

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Số tài khoản nhận*: VDS033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán + X1/M1 (nếu cần)
Tại: BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP. HCM
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)                      

EIB

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Số tài khoản nhận*: 033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán + X1/M1 (nếu cần)
Tại: Eximbank - CN HCM - TP. HCM 
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)


SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Số tài khoản nhận*: VDSC + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán + X1/M1 (nếu cần)
Tại: Sacombank - CN Quận 10 - TP. HCM 
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Nội dung: Họ tên chủ tài khoản chứng khoán + Nội dung khác (nếu có)

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Số tài khoản nhận*: 033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán + X1/M1 (nếu cần)
Tại: Techcombank - CN HCM - TP. HCM 
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)*: Trường hợp Khách hàng không ghi rõ tiểu khoản X1/M1 thì tiền sẽ được hạch toán vào tiểu khoản mặc định.

Hướng dẫn chuyển tiền chi tiết:

BIDV_Hướng dẫn chuyển tiền chi tiết

Eximbank_Hướng dẫn chuyển tiền chi tiết

Techcombank_Hướng dẫn chuyển tiền chi tiết

Sacombank_Hướng dẫn chuyển tiền chi tiết


  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 101.874.6101
  Tại: Vietcombank - CN Tân Định - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 007.100.377.3278
  Tại: Vietcombank – CN. HCM - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  ACB

  Ngân hàng TMCP Á Châu 
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 839.879.6868
  Tại: ACB - CN Châu Văn Liêm - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  OCB

  Ngân hàng TMCP Phương Đông
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 0111.1000.0888.0003
  Tại: OCB – TT Kinh doanh Hội sở - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  VIETINBANK

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 1280.0005.2140
  Tại: Vietinbank - Chi nhánh 1 - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 
   

  HDBANK

  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 168.7040.7002.1575
  Tại: HDBank - CN Nguyễn Đình Chiểu - TP. HCM 
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản

  KIENLONGBANK

  Ngân hàng TMCP Kiên Long
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 710.4103
  Tại: KienlongBank – CN. Sài Gòn - TP. HCM
  Nội dung:  Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  TECHCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 1902.225.060.9013
  Tại: Techcombank - Sở Giao dịch -  Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 002.100.027.4209
  Tại: Vietcombank - CN Hà Nội - Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 1718.1485.102.8855
  Tại: Eximbank - CN Hà Nội - Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
  Số tài khoản nhận: 1003.1485.101.3771
  Tại: Eximbank - CN Cần Thơ - Cần Thơ
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  SACOMBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
  Số tài khoản nhận: 0700.6021.6272
  Tại: Sacombank - CN Cần Thơ - Cần Thơ
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 1200.1485.100.6530
  Tại: Eximbank - CN Nha Trang - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  

  SACOMBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 0500.6507.6109
  Tại: Sacombank - CN Khánh Hòa - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  MBBANK

  Ngân hàng TMCP Quân đội
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 8021.10030.3007
  Tại: MBBank - CN Khánh Hòa - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 
   

  Loại giao dịchThời gian thực hiệnGiá trị lệnhLoại tiền có thể chuyển khoản*Phạm vi áp dụng
  Trong giờ8h00 - 16h30 các ngày giao dịch
  • <500 triệu đồng: được đẩy tự động đi ngân hàng ngay lập tức
  • >= 500 triệu đồng: được đẩy đi ngân hàng trong giờ làm việc
  Tiền mặt thực có + tiền có thể ứng trước
  • Trực tiếp tại quầy
  • Trực tuyến qua app và website online.vdsc.com.vn
  • Tổng đài CallDragon
  Ngoài giờ0h00 - 7h59 các ngày giao dịch
  • <500 triệu đồng: được đẩy tự động đi ngân hàng ngay lập tức
  • >= 500 triệu đồng: được đẩy đi ngân hàng trong giờ làm việc
  Tiền mặt thực có + tiền có thể ứng trước
  • Trực tuyến qua app và website online.vdsc.com.vn

  Hoàn tất xử lý cuối ngày** - 23h59 các ngày giao dịch


  • <500 triệu đồng: được đẩy tự động đi ngân hàng ngay lập tức (không hạn chế số giao dịch thực hiện và hạn mức tổng giá trị lệnh < 500 triệu đồng/ ngày)
  Tiền mặt thực có
  Các ngày nghỉ giao dịch

  Thời gian ngưng nhận lệnh chuyển tiền ngoài giờ:

  • Từ 16h31 – Hoàn tất xử lý cuối ngày vào các ngày giao dịch.
  • Từ 16h31 ngày giao dịch cuối cùng của tháng đến 0h00 ngày giao dịch đầu tiên của tháng tiếp theo.

  Lưu ý:
  * Loại tiền có thể chuyển khoản: đã được hệ thống tính toán sẵn, hiển thị tại mục “Số tiền có thể chuyển” trên chức năng Chuyển tiền trực tuyến.

  ** Hoàn tất xử lý cuối ngày: Quý khách vui lòng đăng ký dịch vụ nDragon (miễn phí) để nhận được Thông báo Hoàn tất xử lý cuối ngày và chủ động thực hiện các giao dịch theo nhu cầu.