imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

Ngày 14/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 1012/QĐ-XPHC ngày 09/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.
:
image 189 image 58