imageimage

Rồng Việt thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo các Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ:

1. Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Lê Minh Hiền - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính 

:
image 30 image 54