imageimage

Rồng Việt thông báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo các Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ:

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Phạm Mỹ Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị

:
image 64 image 70