imageimage

Rồng Việt thông báo v/v ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2024

Ngày 12/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý cơ quan và Quý Cổ đông được biết.

:
image 82 image 58