imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang

Căn cứ theo Quyết định số 922/QĐ-UBCK ngày 19/10/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Chi nhánh Nha Trang của Công ty chúng tôi như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh là Ông Lê Vương Hùng

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh mới là Ông Trần Quang Khải

:
image 49 image 85