imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 25/11/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304734965 thay đổi lần thứ 19 ngày 17/11/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với nội dung điều chỉnh thay đổi Vốn điều lệ và thông tin cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

 

1. Thông tin Vốn điều lệ:

  1. Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 1.051.046.650.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng);
  2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm tỷ đồng).

2. Thông tin của Người đại diện theo pháp luật: Thay đổi giấy tờ pháp lý của Người đại diện theo pháp luật từ Chứng minh nhân dân sang Thẻ căn cước công dân.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 431 image 268