imageimage

Rồng Việt công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Thông báo số 1068/TB-SGDHCM ngày 30/05/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.
:
image 159 image 107