imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

- Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023; và

- Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2023 so với Quý 4/2022.

:
image 252 image 220