imageimage

Auction results for the shares held by SJC at VDFM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Long (VDFM) tính đến 16h00 ngày 26 tháng 01 năm 2015 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT LONG
2. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Somerset số 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Điện thoại: (84-8) 3823 7791  - Fax: (84-8) 3823 7792
4. Vốn điều lệ thực góp: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 360.000 (Ba trăm sáu chục nghìn) cổ phần.
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 10.300 (Mười nghìn ba trăm) đồng/cổ phần.
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 05/01/2015 đến 16h00 ngày 26/01/2015.
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; Cá nhân: 02 nhà đầu tư).
10.Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 360.000 cổ phần.


Click here to download
image 84 image 0