imageimage

Eximland finalized list of shareholder attending AGM 2015

P. DVCK – Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bất Động Sản Exim (Eximland) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 22/04/2015.

2. Thời gian đại hội dự kiến: 14h ngày 21/05/2015.

3. Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM.

Tải file:
Thong bao.jpg

image 184 image 0