imageimage

Rubber Real Estate & Basic Construction Technical JSC introduce listed stock on Hanoi Stock Exchanges

Ngày 26/01/2015, SGDCK Hà Nội đã cấp Quyết định số 43/QĐ-SGDHN cho CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội (Upcom). Theo đó, ngày 06/02/2015 cổ phiếu của Công ty sẽ chính thức giao dịch với các thông tin chính như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.300.062 cổ phiếu

5. Mã cổ phiếu: RCD

6. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

Để giúp Quý Nhà đầu tư có thêm thông tin về Công ty, Rồng Việt xin có bài giới thiệu một số thông tin chính về quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh đáng chú ý của RCC trong thời gian qua và kế hoạch kinh doanh trong thời gian sắp tới gửi đến nhà đầu tư.

Để xem thông tin chi tiết, Quý nhà đầu tư vui lòng tải theo file đính kèm.


Click here to download
image 59 image 0