imageimage

Tim Tam Duc finalized the list of shareholders attending AGM 2015

Phòng DVCK - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức để tham dự Đại hội cổ đông  năm 2015:

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 09/04/2015.

- Thời gian đại hội dự kiến: 25/04/2015.

Trân trọng thông báo!

image 63 image 0