imageimage

Rồng Việt công bố nhận được Đơn từ nhiệm của người nội bộ

Ngày 14/03/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Bà Phạm Mỹ Linh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông được biết.

:
image 219 image 99