imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Vũng Tàu

Căn cứ theo Quyết định số 919/QĐ-UBCK ngày 19/10/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Vũng Tàu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty chúng tôi như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh là Ông Huỳnh Thành Nam

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh mới là Ông Nguyễn Huy Bằng

 

:
image 63 image 40