imageimage

Rồng Việt công bố thông tin cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 16/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 446/QĐ-SGDHCM ngày 15/08/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo. Theo đó, cổ phiếu VDS sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 17/08/2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết.

:
image 250 image 246