imageimage

Exclusion of STP RongViet's Margin Lending Eligibility List

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT

MÃ CỔ
PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

1

STP

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

HNX

5

30%

 
Lý do: Cổ phiếu STP bị đưa vào diện bị cảnh báo nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố ngày 26/03/2015, có hiệu lực ngày 30/03/2015.

Thời gian áp dụng: ngày 30/03/2015.

Trân trọng thông báo.


Click here to download
image 49 image 0