imageimage

Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

08:00

10-11-2022

image

16:00

29-11-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

02-12-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

06-12-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-12-2022

image

16:00

12-12-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-12-2022

image

16:00

12-12-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần