imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

08:00

14-11-2022

image

16:00

23-11-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước15:00

29-11-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-12-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

02-12-2022

image

16:00

08-12-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-12-2022

image

16:00

08-12-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần