imageimage

Khẳng định uy tín của thương hiệu Rồng Việt – nhìn từ các đợt phát hành trái phiếu thành công theo Nghị định 65

image03-03-2023

Công ty chứng khoán Rồng Việt vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 1 năm 2023. Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn đang rất khó khăn, cùng với việc siết chặt các quy định về điều kiện phát hành, đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp và các yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán tình hình sử dụng vốn… tại Nghị định 65, nhưng Rồng Việt vẫn có thể phát hành trái phiếu thành công trong giai đoạn hiện nay. Đây là lần thứ 3 công ty công bố phát hành trái phiếu theo Nghị định 65.

Kết quả kinh doanh 2022

Năm 2022, thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm, cùng với những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt. 

Theo Báo cáo tài chính 2022 vừa được công bố, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 860,9 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong khi chi phí hoạt động ghi nhận 1.013,8 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2021, dẫn đến lợi nhuận hợp nhất sau thuế ghi nhận mức âm (114,98) tỷ đồng. 

Nếu không tính các chi phí trích lập dự phòng cho hoạt động tự doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của Rồng Việt năm 2022 ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất 95,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022 bị ảnh hưởng phần lớn từ khoản lợi nhuận âm của hoạt động đầu tư. Chi phí ghi nhận trong kỳ tăng đột biến chủ yếu do trích lập dự phòng đánh giá giảm danh mục tự doanh cuối kỳ. Tuy nhiên, với danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp đầu ngành, hoạt động hiệu quả cao như CTG, ACB, DBC, HSG... Rồng Việt vẫn kỳ vọng hoạt động đầu tư sẽ hồi phục và đạt kết quả tích cực hơn trong năm 2023.  

Về cơ cấu tài sản – nguồn vốn 

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 4.254 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.033 tỷ đồng đầu năm. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công, ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 2.082 tỷ đồng, tăng 26,5% so với mức 1.645 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ cho vay margin và dư nợ trái phiếu phát hành lần lượt là 2.018 tỷ đồng và 1.622 tỷ đồng, đều giảm so với đầu năm 2022.  

  • Đối với cơ cấu tài sản: Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Công ty đạt 4.254 tỷ đồng, chủ yếu phân bổ cho các hoạt động gồm: (1) Hoạt động đầu tư (bao gồm trái phiếu VCB): giá trị 1.260 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản và 60% vốn chủ sở hữu Công ty; (2) Hoạt động cho vay khách hàng: giá trị khoảng 2.300 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản và 1,1 lần vốn chủ sở hữu; (3) Tiền mặt: Công ty luôn duy trì lượng tiền mặt ở mức khoảng 500 tỷ đồng tại mọi thời điểm để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn thanh toán nhanh cho Công ty. 
  • Đối với cơ cấu nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty gồm nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay hạn mức tại các tổ chức tín dụng uy tín và nguồn huy động từ phát hành trái phiếu giúp Công ty luôn chủ động về nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Tính đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn Công ty đạt 4.254 tỷ đồng, trong đó: (1) nguồn vốn chủ sở hữu đạt 2.082 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nguồn vốn; (2) tổng nợ phải trả 2.171 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.622 tỷ đồng. 

Với cơ cấu tài sản - nguồn vốn hiện tại, cơ cấu vốn của Rồng Việt khá an toàn, luôn đảm bảo chủ động trong mọi trường hợp và đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, đối với nguồn vốn cho hoạt động tự doanh, Rồng Việt luôn sử dụng nguồn vốn tự có để phân bổ cho hoạt động tự doanh, phần còn lại của vốn tự có (gần 50% vốn chủ sở hữu) và nguồn huy động từ nguồn vay TCTD và phát hành trái phiếu, Công ty phân bổ cho hoạt động cho vay margin và ứng trước. 

Rồng Việt luôn đáp ứng các quy định về hệ số an toàn tài chính và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý 

Trong suốt quá trình hoạt động, Rồng Việt luôn duy trì và đảm bảo các chỉ số tài chính ở mức tốt và ổn định, đáp ứng các quy định về hệ số an toàn tài chính và quản trị rủi ro của cơ quan quản lý, cụ thể: 

Nguồn: BCTC kiểm toán các năm 2020, 2021 và 2022 của Rồng Việt 

Tình hình tài chính Công ty được duy trì lành mạnh với tỷ lệ an toàn tài chính cuối năm 2022 đạt 433,6%, cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%. 

Khẳng định uy tín của Rồng Việt qua các đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp 

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng và liên tục củng cố trong suốt hơn 16 năm hoạt động, được sự tín nhiệm của khách hàng, nhà đầu tư, tính từ năm 2021 đến nay, Rồng Việt đã triển khai thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu với quy mô bình quân mỗi đợt phát hành từ 300 – 500 tỷ đồng, loại trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo (tín chấp) với kỳ hạn 1-2 năm, trả lãi hàng tháng và lãi suất theo thị trường tại thời điểm chào bán. 

Công ty luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về công bố thông tin, chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư và các nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Theo chuyên trang thông tin TPDN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, toàn bộ các mã trái phiếu do Rồng Việt phát hành từ 2021 đến nay, bao gồm trái phiếu đã đáo hạn (đã được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi) và các mã trái phiếu còn dư nợ (trạng thái hiển thị “bình thường”) đều được công bố công khai và cập nhật đầy đủ trên HNX. 

Ngày 16/09/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Theo đó, với các quy định khắt khe tại Nghị định 65 đối với một loạt các yêu cầu về mục đích sử dụng vốn; các điều kiện phát hành; đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp; doanh nghiệp phát hành phải được xếp hạng tín nhiệm; có báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích phát hành, trách nhiệm của các tổ chức tư vấn, tổ chức kiểm toán… thật sự là các “rào cản khá nghiêm khắc” đối với các doanh nghiệp muốn phát hành TPDN để huy động vốn. 

Với ý thức thượng tôn pháp luật trong quá trình hoạt động và đảm bảo chuẩn bị đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu theo Nghị định 65, mặc dù từ ngày 01/01/2023, điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo Nghị định 65 là doanh nghiệp phải thực hiện xếp hạng tín nhiệm thì ngay từ khi ban hành dự thảo sửa đổi Nghị định 153, Rồng Việt đã chủ động làm việc và lựa chọn Công ty Cổ phần FiinRatings làm đơn vị thực hiện xếp hạng tín nhiệm cho Rồng Việt. FiinRatings là một trong 3 Đơn vị được phép thực hiện báo cáo xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam hiện nay với đội ngũ chuyên gia có uy tín, chuyên nghiệp và đã cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. 

Song song đó, Rồng Việt cũng chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín để thực hiện báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn trái phiếu, đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 65. Đơn vị kiểm toán đã rà soát toàn bộ mục đích sử dụng vốn của các trái phiếu Rồng Việt phát hành và xác nhận toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu, Rồng Việt đã sử dụng theo đúng các mục đích nêu tại phương án phát hành và hồ sơ công bố thông tin cho nhà đầu tư. Đây là cơ sở khẳng định Rồng Việt luôn minh bạch và tuân thủ đúng mục đích sử dụng vốn đã công bố. 

Với sự chuẩn bị ngay từ đầu và ngay khi Nghị định 65 chính thức ban hành và có hiệu lực từ ngày 16/9/2022, Rồng Việt đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu theo Nghị định 65. Trong 2 tháng cuối năm 2022, Rồng Việt đã công bố 2 đợt phát hành trái phiếu và là một trong số ít các tổ chức phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện và các tiêu chuẩn phát hành theo quy định tại Nghị định 65. Với 2 đợt phát hành này, Rồng Việt đã huy động thành công gần 350 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp hết sức khó khăn. Với kết quả này, có thể khẳng định uy tín và sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng, nhà đầu tư, đối tác dành cho Rồng Việt. 

Nhận thấy hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn là kênh huy động vốn hiệu quả và quan trọng đối với doanh nghiệp, tiếp nối thành công của 2 đợt phát hành trái phiếu cuối năm 2022 theo Nghị định 65, ngày 01/03/2023, Rồng Việt đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 1 năm 2023 với quy mô phát hành 410 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, đối tượng phát hành là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị định 65, mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được công bố là cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành (bao gồm thanh toán nợ vay và/hoặc nợ trái phiếu đến hạn). 

Công ty đã hoàn tất các hồ sơ phát hành theo quy định và công bố thông tin ngày phát hành 03/03/2023 trên hệ thống công bố thông tin phát hành TPDN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Với đợt phát hành lần này, Rồng Việt kỳ vọng sẽ huy động thành công theo kế hoạch đã công bố.