imageimage

Rồng Việt vinh dự đạt Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất 2021

image28-12-2021

Chiều 28/12/2021, tại Lễ vinh danh trực tuyến Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021, Rồng Việt đã vinh dự đạt giải “Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất 2021” (nhóm vốn hóa nhỏ).

“Quản trị công ty” là hạng mục được Ban tổ chức đánh giá chuyên sâu về tình hình thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết, nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo hướng gia tăng mức độ tuân thủ, nâng cao áp dụng thông lệ tốt, qua đó hướng đến mục tiêu xa hơn là cải thiện môi trường đầu tư và tăng mức độ hài lòng của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên thứ 3 được mời độc lập đánh giá sơ khảo nội dung quản trị công ty và sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu nhằm đảm bảo về tính khách quan, độc lập và chuyên sâu.

Bên cạnh đó, ở hạng mục “Báo cáo thường niên tốt nhất”, năm nay Rồng Việt tiếp tục lọt Top 30 nhóm vốn hóa nhỏ ở vòng chung khảo.

undefined

imageimage
image 109