imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng

08:00

23-09-2022

image

16:00

13-10-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-10-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-10-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-10-2022

image

16:00

28-10-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-10-2022

image

16:00

31-10-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần