imageimage

Tim Tam Duc Hospital JSC finalized list of shareholders for cash dividends

P.DVCK xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Tim Tâm Đức) để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2014, chi tiết như sau:

1. Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 19/01/2015.

2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá.     
            
3. Thời gian dự kiến chi trả: 20/01/2015.

4. Địa điểm: 

- Nhận tiền mặt: Tại Phòng Kế toán, CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 Nguyễn Lương Bằng, Q7.

- Chuyển khoản: Tim Tâm Đức sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản.

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Tim Tâm Đức 
http://www.tamduchearthospital.com

Xin trân trọng thông báo!

 

image 31 image 0