imageimage

: 23/02/2024

18.25

-0.3 (-1.62%)

210,000,000

()

3,832

EPS ()

1,573

BVPS ()

11,325

P/E ()

11.79

P/B ()

1.64

19.2 | 7.16

1,029,666

1.24

(%)(*)

0

ROA (%)

6.95

ROE (%)

14.89

EV/EBIT ()

9.1

EV/EBITDA ()

8.87

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|