imageimage

: 19/06/2024

25.95

0.7 (2.77%)

210,000,000

()

5,449

EPS ()

1,883

BVPS ()

11,984

P/E ()

13.41

P/B ()

2.11

27.5 | 12.55

1,715,615

1.77

(%)(*)

11.5

ROA (%)

8.29

ROE (%)

17.07

EV/EBIT ()

9.52

EV/EBITDA ()

9.3

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|