imageimage

: 02/10/2023

15.95

0.25 (1.59%)

210,000,000

()

3,349

EPS ()

986

BVPS ()

10,589

P/E ()

15.92

P/B ()

1.48

19.1 | 6.61

1,275,104

1.26

(%)(*)

0

ROA (%)

4.81

ROE (%)

11.26

EV/EBIT ()

11.43

EV/EBITDA ()

11.02

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|