imageimage
imageimage

goDragon

 

Tiện ích MỞ TÀI KHOẢN giao dịch chứng khoán trực tuyến: 

  • Ứng dụng công nghệ eKYC – định danh khách hàng điện tử, xác thực trực tuyến.
  • Tài khoản được kích hoạt & giao dịch ngay. 

Trải nghiệm ngay: goDragon

image