imageimage

Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Lợi nhuận riêng cao kỷ lục với 428 tỷ đồng, vượt gần 200% chỉ tiêu năm 2021

image20-01-2022

(CafeF) Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Rồng Việt đạt 4.009 tỷ đồng, tăng 56%, vốn chủ sở hữu đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cuối năm 2020. Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 4.070 đồng/cổ phần và tỷ suất sinh lời ròng trên vốn chủ sở hữu (ROEa) đạt 30,68%. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của Rồng Việt trong 15 năm hoạt động.

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa công bố tình hình kinh doanh công ty mẹ năm 2021 với mức lợi nhuận kỷ lục, vượt gần 200% kế hoạch năm.

Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ VDS đạt 1.039 tỷ đồng, vượt 97% so với kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 123% so với năm 2020. Cơ cấu doanh thu cụ thể, bao gồm:

+ Hoạt động môi giới ghi nhận doanh thu 315 tỷ đồng, tăng 196% so với năm 2020 và hoàn thành 242% kế hoạch năm 2021. Đến cuối năm 2021, Rồng Việt đang quản lý gần 100 nghìn tài khoản khách hàng với tổng giá trị tài sản ròng của khách hàng đạt mức 73,1 nghìn tỷ đồng, tăng 97% so với cuối năm 2020.

+ Hoạt động cho vay (margin và ứng trước) ghi nhận doanh thu 315 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2020 và hoàn thành 133% kế hoạch năm 2021. Dư nợ cho vay margin tại thời điểm 31/12/2021 đạt 2.238 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay/Vốn chủ sở hữu đạt 1,38 lần và luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định (tối đa 2,0 lần).

+ Hoạt động ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 62,7 tỷ đồng, tăng 239% so với năm 2020 và hoàn thành 125% kế hoạch năm 2021. Các thương vụ M&A và thu xếp vốn vẫn đang tiếp tục hoàn tất các công đoạn cuối để ghi nhận doanh thu trong đầu năm 2022.

+ Hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu 313 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2020 và hoàn thành 348% kế hoạch năm 2021. Tỷ suất sinh lời bình quân từ hoạt động đầu tư của Rồng Việt tiếp tục duy trì mức vượt trội so với mức tăng của chỉ số VN-Index.

Khấu trừ chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế (riêng) đạt 534,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (riêng) đạt 427,8 tỷ đồng, bằng 297% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 185% so với năm 2020.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Rồng Việt đạt 4.009 tỷ đồng, tăng 56%, vốn chủ sở hữu đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cuối năm 2020. Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 4.070 đồng/cổ phần và tỷ suất sinh lời ròng trên vốn chủ sở hữu (ROEa) đạt 30,68%. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của Rồng Việt trong 15 năm hoạt động.

Trên thị trường, cổ phiếu VDS của Rồng Việt cũng tăng gấp 3,5 lần so với cuối năm 2020, đưa vốn hóa đạt mức hơn 3.600 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

(Theo CafeF)

imageimage
image 67