imageimage

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng vượt 122% kế hoạch năm

image20-10-2021

(CafeF) CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) vừa công bố BCTC riêng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của VDSC đạt 217 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của VDSC quý này đạt 54 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 249 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của VDSC đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với quý 3/2020, luỹ kế 9 tháng đạt 203 tỷ đồng, tăng trưởng 49%.

Doanh thu môi giới đạt tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ lên mức 78 tỷ đồng, theo đó luỹ kế 9 tháng ghi nhận khoảng 212 tỷ đồng, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đà tăng của doanh thu, chi phí hoạt động của VDSC cũng tăng gấp 6,6 lần quý 3/2020 lên mức 111 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng chi phí hoạt động lên tới hơn 276 tỷ, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng vượt 122% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VDSC trong quý 3 đạt 91 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 73 tỷ đồng, tăng mạnh 98% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, LNST của VDSC đạt 320 tỷ đồng, gấp tới hơn 6 lần cùng kỳ năm trước.

Được biết trong năm 2021, VDSC đặt kế hoạch doanh thu riêng công ty mẹ là 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 144 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm, công ty mẹ VDSC đã thực hiện tới 140% kế hoạch doanh thu và thậm chí hoàn thành được 222% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Tổng tài sản của VDS tại cuối quý 2 đạt 3.853 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 2.361 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 1.492 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, VDSC cho vay margin hơn 2.557 tỷ đồng, tăng thêm tới 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục tự doanh của VDSC cũng tăng khoảng 154 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do mua thêm cổ phiếu niêm yết đồng thời bán ra cổ phiếu niêm yết.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng vượt 122% kế hoạch năm - Ảnh 2.

 

(Theo CafeF)