imageimage

Giao dịch thả ga, ngại gì số lẻ!

image12-09-2022

Từ ngày 12/9/2022, sàn HOSE chính thức triển khai Giao dịch lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 - 99 cổ phiếu.

GIAO DỊCH THẢ GA, NGẠI GÌ SỐ LẺ!

Từ ngày 12/9/2022, sàn HOSE chính thức triển khai Giao dịch lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 - 99 cổ phiếu.

undefined

imageimage
image 49