imageimage

Mảng cho vay ký quỹ và tự doanh tăng trưởng tốt, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi sau thuế hơn 105 tỷ trong quý 1/2022

image20-04-2022

(CafeF) Đóng góp lớn nhất trong doanh thu VDSC trong quý 1 đồng thời cũng tăng trưởng mạnh nhất là khoản lãi từ cho vay và phải thu, đạt gần 100 tỷ, tương ứng tăng 74% so với cùng kỳ 2021.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) vừa công bố BCTC riêng quý 1/2022, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 293 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. 

Mảng cho vay ký quỹ và tự doanh tăng trưởng tốt, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi sau thuế hơn 105 tỷ trong quý 1/2022 - Ảnh 1.

Đóng góp lớn nhất trong doanh thu đồng thời cũng tăng trưởng mạnh nhất là khoản lãi từ cho vay và phải thu, đạt gần 100 tỷ, tương ứng tăng 74% so với quý 1 năm trước. Tính đến 31/3, dư nợ cho vay margin của VDSC có giá trị ghi sổ gần 3.548 tỷ đồng, tăng gần 850 tỷ so với đầu năm.

Khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh cũng tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 85 tỷ đồng trong kỳ báo cáo.

Danh mục tự doanh FVTPL của VDSC hiện có giá trị hợp lý đạt gần 1.144 tỷ đồng trong khi giá ghi sổ chỉ hơn 1.086  tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất vào DBC với giá mua 160 tỷ đồng và CTG với giá mua 105 tỷ đồng, ngoài ra còn có TCB, HPG, HSG, PHR,...; duy nhất CTG có giá trị đánh giá lại thấp hơn giá ghi số. Ngoài ra, VDSC hiện đang đầu tư 246 tỷ đồng vào trái phiếu.

Mảng cho vay ký quỹ và tự doanh tăng trưởng tốt, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi sau thuế hơn 105 tỷ trong quý 1/2022 - Ảnh 2.

Hoạt động kinh doanh môi giới của VDSC trong quý 1/2022 ghi nhận doanh thu 85 tỷ đồng, tương đương tăng 60% so với cùng kỳ. 

Doanh thu tài chính tăng 33% lên 10 tỷ còn chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ gần 200 triệu lên 2 tỷ trong quý này. VDSC giảm chi phí QLDN từ 32 tỷ trong quý 1/2021 xuống 15% còn 27 tỷ đồng trong quý này.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý 1 lần lượt đạt 131 tỷ đồng và 105 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện trong quý 1/2021. ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VDSC đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.193,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 504 tỷ đồng. Như vậy sau quý đầu năm, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 26% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Mảng cho vay ký quỹ và tự doanh tăng trưởng tốt, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi sau thuế hơn 105 tỷ trong quý 1/2022 - Ảnh 3.

(Theo CafeF)