imageimage

Miễn lãi Margin - Miễn phí ứng trước

image19-10-2022

Rồng Việt chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ Margin và dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.

Theo đó, Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi như sau: 

  • Miễn phí tối đa 2 ngày 

  • Hoàn tiền giá trị được miễn nhiều nhất (Tối thiểu 50.000 đồng) 

  • Hoàn tiền nhanh chóng sau 2 ngày từ ngày áp dụng ưu đãi 

undefined

Đặc biệt, hệ thống sẽ tự động tính toán và áp dung mức ưu đãi có lợi nhất cho tài khoản của Quý Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

1. Điều kiện đối với Tài khoản: 

  • Tài khoản không có Margin Call 

  • Không áp dụng với các Tài khoản có mức lãi suất ưu đãi  

2. Điều kiện về Giao dịch: 

  • Miễn lãi Margin: có giao dịch khớp lệnh MUA trong ngày 

  • Miễn phí ứng trước: có giao dịch khớp lệnh MUA BÁN đồng thời trong ngày  

 

Để biết thông tin chi tiết hơn về chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ Chuyên viên Quản lý tài khoản hoặc tổng đài +84 28 6299 2020