imageimage

Rồng Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

image06-04-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06/04/2023 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) (HOSE: VDS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022. Đại hội với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu hơn 85,52% tổng số cổ phần đã thông qua toàn bộ các nội dung, trong đó có kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 hơn 270 tỷ đồng.

undefined

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022

Năm 2022, thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm, cùng với những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động đạt 860,9 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm 2021; trong khi chi phí hoạt động ghi nhận 1.013,8 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2021, dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận mức âm 114,98 tỷ đồng. Chi phí trong kỳ ghi nhận tăng đột biến chủ yếu do trích lập dự phòng đánh giá giảm danh mục tự doanh cuối kỳ. Nếu không tính các chi phí trích lập dự phòng cho hoạt động tự doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của Rồng Việt năm 2022 ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất 95,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 4.254 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.033 tỷ đồng đầu năm. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công, ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 2.082,9 tỷ đồng, tăng 26,5% so với mức 1.645,9 tỷ đồng đầu năm. Tình hình tài chính Công ty được duy trì lành mạnh với tỷ lệ an toàn tài chính cuối năm 2022 đạt 433,6%, cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Tài chính là 180%.

undefined

Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Kiên trì bám sát định hướng “Củng cố nền tảng – Mở rộng quy mô – Gia tăng hiệu quả”

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2022 không như kỳ vọng, Rồng Việt đã nỗ lực hoàn thành hai nhóm mục tiêu quan trọng là củng cố nền tảng và mở rộng quy mô, với việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên 2.100 tỷ đồng; hoàn tất đưa vào hoạt động 3 chi nhánh Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương; tăng vốn Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt lên 60 tỷ đồng và được cấp phép thành lập Quỹ đầu tư Rồng Việt với quy mô vốn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Rồng Việt đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, tập trung nguồn lực cho các dự án chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hệ thống vận hành, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng và đưa vào vận hành các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số như smartDragon, eduDragon, website mới… Có thể khẳng định rằng, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng Rồng Việt đã vững vàng vượt qua và luôn giữ vững sự ổn định, an toàn trong mọi hoạt động. Nền tảng của Rồng Việt tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới.

Những nỗ lực của Rồng Việt đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như hạng mục “Nền tảng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2022” (Best Trading Platform) – Giải thưởng Global Banking & Finance Review (GBFR), “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” – Giải thưởng HR Aisa, “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu 2021 - 2022” tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2022.

undefined

Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trước Đại hội

Định hướng năm 2023: “Thích ứng tình hình mới – Vững vàng tiến bước”

Với định hướng hoạt động năm 2023 là “Thích ứng tình hình mới - Vững vàng tiến bước”, Rồng Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án chuyển đổi số gắn liền với việc đa dạng, nâng cao chất lượng và tính tiện ích của các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng.

Với nhận định VN-Index sẽ dao động trong khoảng 930 - 1.270 điểm cùng thanh khoản bình quân toàn thị trường từ 13.000 – 15.000 tỷ đồng/ phiên, HĐQT Rồng Việt đã trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu và chi phí lần lượt là 890,1 và 619,3 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Dựa trên kết quả này, Rồng Việt trình phương án dành 105 tỷ đồng lợi nhuận để trả cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 5%/ mệnh giá.

Kết thúc Quý 1/2023, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán vẫn còn rất nhiều khó khăn, thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt 11.337 tỷ đồng/phiên, sụt giảm 63,7% so với Quý 1/2022 (31.215 tỷ đồng/phiên), ảnh hưởng đến toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh của Rồng Việt. Mặc dù vậy, với việc chỉ số VN-Index hồi phục 5,71% so với đầu năm, hoạt động đầu tư của Rồng Việt có sự hồi phục tích cực. Lợi nhuận trước thuế Quý 1/2023 ước đạt hơn 77 tỷ đồng, hoàn thành 27,8% và bám sát tiến độ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo đó, tính đến ngày 31/03/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Rồng Việt đã trở lại giá trị dương, xóa hết lỗ lũy kế.

Chỉ tiêu kinh doanh 2023

Trong năm 2023, Rồng Việt sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự, nỗ lực ổn định nguồn vốn đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các chi nhánh nhằm khai thác có hiệu quả hơn lợi thế về mạng lưới hoạt động ở các địa bàn kinh tế phát triển.

Với hoạt động kinh doanh môi giới và cho vay margin, Rồng Việt sẽ ưu tiên đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin, kết hợp với các sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới của Rồng Việt để tư vấn hiệu quả, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng đối tượng nhà đầu tư.

Mảng đầu tư tự doanh được kỳ vọng có kết quả khả quan hơn trong năm 2023. Theo đó, Rồng Việt vẫn lấy quan điểm đầu tư giá trị làm nền tảng, lựa chọn cổ phiếu an toàn, và có triển vọng tăng trưởng tốt để đầu tư, đón đầu cơ hội phục hồi trong năm 2023.

Với hoạt động ngân hàng đầu tư, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Rồng Việt sẽ tiếp tục đề cao tính tuân thủ trong các quy trình nghiệp vụ, cũng như tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án tư vấn M&A – lĩnh vực được xác định sẽ đóng vai trò tạo doanh thu chủ lực cho hoạt động ngân hàng đầu tư trong năm 2023.

Trong công tác huy động vốn, Rồng Việt sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời các chính sách, yêu cầu về phát hành trái phiếu, bám sát tình hình lãi suất trên thị trường để có phương án phù hợp, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, các đối tác tài chính trong và ngoài nước nhằm ổn định nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Toàn bộ các nội dung tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ Rồng Việt thông qua như Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty… Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của bà Phạm Mỹ Linh, đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Hữu Luân làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

undefined

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Rồng Việt đương nhiệm