imageimage

Thỏa thuận đơn giản, đầu tư như ý

image17-08-2022

Tính năng Lệnh thỏa thuận trên iDragon giúp các Nhà đầu tư có thể linh hoạt tự thỏa thuận giao dịch về khối lượng và giá với: Thao tác đơn giản Đặt lệnh nhanh chóng

THỎA THUẬN ĐƠN GIẢN, ĐẦU TƯ NHƯ Ý
Tính năng Lệnh thỏa thuận trên iDragon giúp các Nhà đầu tư có thể linh hoạt tự thỏa thuận giao dịch về khối lượng và giá với:
Thao tác đơn giản

Đặt lệnh nhanh chóng

undefined

imageimage
image 58